Privacy Policy

Dan onze Privacyverklaring en het cookiebeleid
Ons privacybeleid is van toepassing op al onze diensten, services en de webshop die door Tokoloco worden aangeboden en beheerd.

Je privacy
Wij beseffen dat je privacy(bescherming) erg belangrijk is. Voor jou én ons. Deze Privacyverklaring is van toepassing op bezoekers en gebruikers van onze website (www.toko-loco.nl), op de contacten met onze winkel en met betrekking op alle aangeboden en aangekocht producten en diensten van Tokoloco. Wij respecteren jouw privacy en informeren je hierbij over de gegevens die wij verzamelen en verwerken.

Derden
Deze Privacyverklaring is slechts van toepassing op onze eigen website, diensten en overeenkomsten. Op onze website kun je mogelijk hyperlinks of een doorklik-knop van derden aantreffen of in de toekomst bijvboorbeeld een Social Media-link. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud waarnaar deze verwijzen, noch het Privacybeleid van deze derden. Dit betekent ook dat eventuele adverteerders, dienstverleners, Facebook, Instagram, websites van derden etc. cookies kunnen plaatsen om je bezoek- en clickgedrag op een website, advertentie of Social Media bij te houden. Wij hebben hier geen invloed op, al zouden wij dat willen.

Cookiebeleid
Wij maken gebruik van cookies op onze website die tot een individu of IP-adres te herleiden zijn. Wij maken gebruik van Google-analytische software om het algemene bezoekersverkeer op onze website te kunnen meten en eventuele fouten te kunnen herstellen of verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Wat zijn cookies?
Het plaatsten van een Cookie is een techniek, het plaatsen van een klein bestandje, om ervoor te zorgen dat informatie wordt verzameld.

Waarom cookies?
Dankzij een cookie kan een webbeheerder zien welke pagina’s (vaak) bezocht worden, welke artikelen interessant(er) zijn voor de lezers, hoe vaak wij bezocht worden enzovoort. Dit levert informatie op om de site waar nodig aan te passen, aantrekkelijker te maken en fouten te herstellen.

Welke cookies?
Op onze site wordt de Google analytics van Google en de Facebook.network-cookie.gebruikt. Die laatste wordt gebruikt om verkeer en tracking te meten via de pagina van de website en mogelijke link naar Facebook. Een conversiepixel (cookie) staat niet op onze site.

Cookies gevaarlijk?
Dat is persoonlijk. Cookies zijn in het algemeen veilig. Door jouw ontvangen spam, e-mails of marketingacties kunnen echter nooit het gevolg zijn van onze cookies. De cookies slaan namelijk niet uw e-mailadres of telefoonnummer op, wij vragen deze ten slotte ook niet bij clickgedrag of bezoek aan onze site. Al wij je zouden willen benaderen, dan vragen wij daar toestemming voor. Zo hoort dat en doen we dat. Als we in de toekomst een keer een Nieuwsbrief zouden willen maken en sturen, vragen we dat aan nieuwe klanten en/of jouw expliciete toestemming.

Ik wil geen cookies. Ik wil alleen jullie leuk producten. Kan ik cookies uitschakelen?
Cookies worden altijd opgeslagen op je computer maar je kunt ze altijd verwijderen. Cookies kun je in je browser, zoals Explorer, Fox, Chrome, Safari etc. verwijderen of uitschakelen. Kijk hiervoor naar je beveiligings- of privacyinstellingen. Meer informatie over het uitschakelen van cookies en/of het beheer van je cookie-instellingen per browser vind je in de volgende lijst: 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
Op je mobiele telefoon kun je ze vaak uitschakelen, verwijderen of blokkeren via de instellingen, en dan de knop voor de browser die je gebruikt op je telefoon of tablet.

EN dan weer je Privacy: hoe, wat verzamelen wij kort en waarom
Persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van je bestelling en koop. Deze worden vastgelegd via telefoon, whatsapp, e-mail of onze website, en op jouw initiatief indien je ons mailt met een vraag of klacht. Anders kunnen we je niet terugmailen of bellen. En een klacht met je gegevens moeten we bewaren om deze terug te vinden of als bewijsje dat iets wel of niet is opgelost.

Via de webshop vragen wij jouw contactgegevens, waaronder je naam, adres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer. De dan bij ons bekende persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg verwerkt en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wij conformeren ons uitdrukkelijk – en dan toch nog een artikelnummer) aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de AVG per 25 mei 2018.

Nog geen 16?
Wij wensen uitdrukkelijk geen persoonsgegevens te verwerken van jongeren onder de 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Wij zullen en moeten bij het constateren van overtreding hiervan, of bij misbruik, en voor zover wij dat kunnen constateren, deze persoonsgegevens direct verwijderen of je benaderen om deze toestemming alsnog te verkrijgen van een ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger. Het is helaas niet anders, het is de wet. Denk je dat je daardoor niks kunt bestellen? Je kunt on sook gewoon bezoeken in de winkel natuurlijk of je ouders of kennis laten bestellen.
 
Wat zijn Persoonsgegevens ?
Hieronder verstaan wij alle gegevens die tot een individu te herleiden zijn: naam, adres, mailadres, (mobiele)telefoonnummer of andere gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die je uit eigen beweging aan ons verstrekt of je verplicht bent te verstrekken vanwege de wet- en regelgeving of voor het correct uitvoeren van de koop of bestelling. Wij gebruiken je gegevens nooit voor (andere) commerciële doeleinden zonder je uitdrukkelijke toestemming. Wij delen de klantgegevens niet met derden, tenzij met een fabrikant als we aan dropshipping zouden doen. Dropshipping betekent dat je bij ons bestelt, maar de levering vanaf de fabriek of groothandel gebeurt. Dan hebben zij natuurlijk het adres nodig.

Wie heeft inzage in uw persoonsgegevens bij onze organisatie
Tokoloco is geen multinational. De paar medewerkers van onze winkel moeten je gegevens altijd kunnen inzien om een bestelling te leveren.

Bewaartermijn en verplichte vastlegging data. Nu wordt het saai.
a.De Belastingdienst verplicht bedrijven zever jaar lang een financiële administratie te bewaren. De facturen die wij opmaken, de betalingen die jij en wij doen, de controle van onze administratie door een accountant of administratiekantoor; alle financiële gegevens moeten bewaard blijven gedurende 7 jaar inclusief de contactgegevens van onze klanten en de financiële data.
b. Wij bewaren je gegevens ook als je zelf een account hebt aangemaakt via de webshop of hebt achtergelaten in onze winkel.

Afmelden, inzage, klacht en verwijderen gegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Tokoloco. Indien je geen prijs meer stelt op verwerking van de informatie die je na opgave met ons deelde of ons op verzoek verstrekte, en/of een klacht hebt of van je recht gebruik wilt maken om kennis te verkrijgen over de door ons vastgelegde persoonsgegevens, deze wilt wijzigen of verbeteren of overdragen, dan kun je dit per e-mail doorgeven aan info[AT]toko-loco.nl of per post aan het hierboven vermelde adres., t.a.v. Verzoek Privacy. Indien wij een verzoek tot het verwijderen of wijzigen van gegevens moeten weigeren, zullen wij je zeggen waarom wij dat (moeten) weigeren.

Beveiliging
De website van Tokoloco is beveiligd met het SSL-protocol (https). De transmissie van data vindt derhalve plaats over beveiligde netwerkverbindingen. Wij maken maakt ook  gebruik van een betaald en altijd geupdate antivirus- en anti-hackprogramma voor ons mailverkeer. Voor de communicatie en de raadpleging of verwerking van bestanden wordt er gebruikt gemaakt van een encrypted VPN-verbinding. De back-up opslag van data vindt 24/7 plaats via een encrypted-verbinding.

Toepasselijk recht
Op al onze diensten is Nederlands recht van toepassing.

0
    0
    Uw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leeg
      Calculate Shipping